Svårt för kommunerna ta bort handikapphinder

Det blir svårt för kommunera att klara kravet på att alla handikapphinder ska bort före år 2010. Det anser Birger Kumppani, ordförande för handikappföreningarnas samarbetsorgan i Luleå, HSO.
Enligt en inventering som han lett är en tredjedel av alla kommunala byggnader i Norrbotten hopplösa fall, som borde rivas i stället för att byggas om. Det var för två år sedan som riksdan beslutade att alla handikapphinder ska bort på ställen där allmänheten har tillträde. Men även om Birger Kumppani tror att det blir svårt att klara kravet så tycker han ändå att lagen betytt ett lyft. Kommunerna har blivit bättre - Vi känner redan nu att vi har medvind, säger han. Och även om dom hopplösa fallen inte försvinner helt till år 2010 så tror jag att de kommer att minska till kanske tio procent. Enligt Birger Kumppani har kommunerna i länet blivit bättre på att låta handikapporganisationerna vara med i planeringen - både när det gäller nybyggen och ombyggnader. Ett aktuellt exempel är ombyggnaden av stadshuset i Luleå som planeras i samarbete med de handikappade.