Luftfartsverket säger upp anställda i Luleå

Det blir personalnedskärningar vid Luftfartsverket i Luleå och anledningen är allt färre passagerare. Förra månaden minskade antalet resenärer med fyra procent jämfört med samma tid i fjol och charterresandet minskade med 40 procent.
Bakgrunden är den nedgång i konjunkturen som började hösten 2001. Nedgången har drabbat bland andra Ericsson, kommunerna, landstinget och försvaret med färre flygpassagerare som följd. Luftfartsverket måste nu spara och startar därför fackliga förhandlingar. Enligt Lars Karbin, Luftfartsverkets chef i Luleå, berörs två och en halv tjänst i år och sex nästa år och de som drabbas arbetar idag mest med säkerhetskontroller. - Kontrollerna kommer även i fortsättningen att vara hundraprocentiga, men köerna väntas bli längre, säger Lars Karbin.