Färre i åtgärder - arbetslösheten ökar

Den öppna arbetslösheten i Norrbotten var 4,6 procent under mars månad i år. Det är en ökning jämfört med samma månad i fjol, då den öppna arbetslösheten låg på 4,4 procent.
Anledningen till ökningen är, enligt Länsarbetsnämnden, främst att allt färre deltar i olika arbetsmarknadsprogram, eftersom anslagen till sådana har minskat. Det var närmare 900 personer färre som deltog i arbetsmarknadsprogram i mars i år jämfört med samma månad i fjol.