Arbetet återupptas hos våldsam vårdtagare

En av arbetsplatserna inom hemtjänsten i Gällivare har varit stängd sedan i mitten av januari - detta sedan en vårdtagare vid flera tillfällen attackerat och skadat ensamma vårdbiträden.
Men sen kommunen gjort en ny riskbedömning så har nu arbetet återupptagits hos den våldsamma vårdtagaren. Enligt den nya planen får vårdbiträdena i arbetsgruppen själva bestämma när de inte vill jobba ensamma - det vill säga om de vill ha dubbel bemanning eller inte. Kommunals skyddsombud i Gällivare, Siv-Britt Karlsson, är kritisk till att kommunen lägger ansvaret på arbetsgruppen, men hon anser att det inte är mycket facket kan göra just nu eftersom medlemmarna själva står bakom lösningen. - Vi får avvakta och se om den här åtgärden är tillräcklig, säger hon.