Landstinget näst bäst i jämställdhetsliga

Norrbottens landsting är näst bäst i landet när det gäller andelen kvinnliga chefer och manliga chefer. Hälften av landstingets 95 toppchefer är kvinnor och Norrbotten placerar sig därmed på andra plats efter Uppsala. Samtidigt ska nu nya toppchefer rekryteras.
Men när det gäller den högsta landstingsledningen, där landstingsdirektör och divisionschefer ingår, så ser det ut att bli svårt att klara löftet att landstinget ska vara jämställt i år. Det kan till och med bli en försämring eftersom fyra av de 16 tjänsterna i landstingsledningen nu är vakanta. För att det ska bli helt jämställt så krävs det nu att det bara rekryteras kvinnor på dom lediga posterna.