Ogräsbekämpningsmedel i dricksvatten

Vattnet i byn Långträsk utanför Piteå innehåller låga halter av växtbekämpningsmedlet diklorprop.
Enligt prover som Livsmedelsverket tagit är vattnet ”tjänligt med anmärkning”. Vattnet är dock inte farligt att dricka, enligt Bo Sandgren, teknik- och gatuchef vid Piteå kommun. Senast till sommaren kommer kommunen att installera kolfilter för att rena vattnet.