Boliden sparar 300 miljoner

Gruvföretaget Boliden startar ett omfattande effektiviseringsprogram, främst inom administrationen.
Tillsammans med redan pågående åtgärder ska det spara 300 miljoner kronor om året. Bland annat ska inköpsrutiner, logistik, styrning och bemanning ses över. Målet är att åtgärderna ska ge full effekt nästa år. - Det är oklart hur Aitik påverkas, men det går inte att utesluta neddragningar i personalstyrkan, säger Rolf Ritzén, platschef i Aitik utanför Gällivare.