Sextrakasserier vid Luleå kommun

Det har förekommit sexuella trakasserier på tekniska förvaltningen i Luleå kommun. Det framgår av en rapport från förvaltningen och av rapporten framgår det också att kvinnorna känt sig sämre behandlade, sen de avvisat närmandena.
Jämställdhetsombudet Anna Gabrielsson på förvaltningen säger att det här är överraskande uppgifter. Det är den tekniska förvaltningens jämställdhetsplan för 2003, som rapporterar om trakasserierna. Totalt arbetar 258 kvinnor och 227 män på förvaltningen, alltså flest kvinnor och enligt en enkät, som gjorts bland de anställda, så svarade nio kvinnor att dem blivit utsatta för råa skämt eller tafsande. Tre kvinnor har råkat ut för ovälkomna förslag på sexuella tjänster eller förhållanden. Över hälften av kvinnorna har känt sig sämre behandlade av chefer eller arbetskamrater, sen de avvisat närmanden. Även kvinnornas arbetsresultat har försämrats och hälften av de har stannat hemma eller blivit sjukskrivna. Trakasserierna har skett i det dagliga arbetet.