Luleå kommun stoppar lärarprojekt

Ett femårigt projekt i Luleå för att göra lärarjobbet attraktivare avbryts den första maj, trots att det återstår flera år av projekttiden och att flera miljoner kronor satsats i det.
- Resultatet hittills är för svagt, och den som kan läggas till svars för det är hela skolförvaltningen, säger utvecklingschef Gunvor Selberg på skolkontoret. Det är ett nationellt projekt, som kallas Attraktiv skola och som startade för två år sedan i 34 kommuner i landet. Bakom satsningen står bland andra Utbildningsdepartementet, Skolverket och lärarfacken. Bakgrunden är att många lärare lämnar sitt jobb, efter bara något år i skolan och därför måste lärarjobbet göras attraktivare. Fem miljoner satsade hittills Luleå är den enda kommun i Norrbotten som gått med i projektet och satsat 2.5 miljoner per år. 8 personer har fått jobb med att hitta lösningar på att göra lärarjobbet bättre, men resultatet har blivit så svagt att Barn- och utbildningsnämnden förra veckan beslutade att stoppa projektet, trots att det skulle pågå till 2006. Men arbetet fortsätter ändå med att försöka göra lärarjobbet i Luleå attraktivare, fast i annan form och i egen regi. För det behövs enligt Gunvor Selberg. - Lärarna är missnöjda med kompetensutvecklingen och dom vill ha bättre förutsättningar att klara jobbet, säger hon. Niklas Jälén