Goda erfarenheter av pepparsprej

Polisens användning av pepparsprej istället för andra typer av vapen i våldssituationer ser ut att bli en succe i Norrbotten. Länets polis deltar i ett försök till augusti men redan nu påvisas goda resultat.
I Norrbotten, som är ett av fem försökslän, har 80 poliser utbildats i användning av pepparsprej. Ett av grundsyftena med användning av pepparsprej istället för andra typer av vapen är att minska risken för skador för de som utsätts för det, men även för poliserna själva. Pepparsprej används istället för till exempel batong eller skjutvapen, då man ser att det inte räcker med mildare våld. Försöket med pepparsprej, som pågår på fem platser i landet, ska utvärderas i augusti. Men redan nu kan Norrbottenspolisen redovisa goda resultat. Torgny Olofsson vid polisen i Kalix, som är en av två ansvariga för försöket i Norrbotten, berättar att pepparsprej har hittils används vid tio skarpa tillfällen. - Vi har hittils bara haft goda erfarenheter av det, säger han.
Leif Nyberg