Goda erfarenheter av pepparspray

Polisens användning av pepparspray istället för andra typer av vapen i våldssituationer ser ut att bli en succe i Norrbotten. Länets polis deltar i ett försök till augusti men redan nu påvisas goda resultat.
I Norrbotten, som är ett av 5 försökslän, har 80 poliser utbildats i användning av pepparspray. Ett av grundsyftena med användning av pepparspray, istället för andra typer av vapen, är att minska risken för skador för de som utsätts för det, men även för poliserna själva. Pepparspray används istället för till exempel batong eller skjutvapen, då man ser att det inte räcker med mildare våld. Försöket med pepparspray, som pågår på 5 platser i landet, ska utvärderas i augusti. Men redan nu kan Norrbottenspolisen redovisa goda resultat. Torgny Olofsson vid polisen i Kalix, som är en av två ansvariga för försöket i Norrbotten, berättar att pepparspray har hittills används vid 10 skarpa tillfällen. - Vi har hittills bara haft goda erfarenheter av det, säger han.