Folkets hus-chef i Boden får gå

Chefen för Folkets hus i Boden får lämna sitt jobb redan till påsk. Anledningen är att förtroendet mellan styrelsen och chefen är förverkat, säger styrelseordföranden Leif Pettersson.
I Folkets hus fastighet finns allt från konferenslokaler, danslokaler, butiker, biograf och kaféer till Hotell Bodensia. Björn Forssén, som arbetat i Folkets hus rörelsen i nästan 40 år får gå med en uppsägningstid på sex månader, men han slutar redan till påsk. Forssén bekräftar att det formella protokollet från uppgörelsen ska undertecknas på måndag. Arbetsbrist I prokollet kommer det att stå att Forssén sägs upp för att det är arbetsbrist på grund av omorganisation. Ekonomin för Folkets hus i Boden pekar alltså på minus och styrelseordförande Leif Pettersson kan inte utesluta att fler personer kan drabbas av uppsägningar, men den förste som får gå är alltså chefen. - Vi redovisade ett underskott på 450 000 kronor förra året och vi kan inte ha det så i längden. Vi måste komma i ett läge där verksamheten ger överskott så att vi kan underhålla fastigheten på sikt, säger socialdemokraten Leif Pettersson.