Skolnedläggningarna i Kalix står fast

Trots protester från föräldragrupper blir det inga större ändringar i förslaget om nedläggning av tre byaskolor i Kalix till hösten. Senare idag väntas barn- och grundskolenämnden lägga fram sitt förslag där förordar nämnden att alla tre skolorna: Båtskärsnäs, Karlsborg och Björkfors, läggs ner.
– Det blir inga förändringar när det gäller den biten, säger Britt Johansson, miljöpartistik ordförande för Barn och grundskolenämnden som styrs av Regnbågsalliansens fem samarbetspartier. Senare under dagen väntas alltså den första spiken i kistan slås in: barn- och utbildningsnämden kommer enligt ordföranden Britt Johansson att förslå att det blir nedläggning av skolorna i Båtskärsnäs, Karlsborg och Björkfors. Efter detta är det kommunstyrelsen - med samma politiska majoritetsförhållanden som i nämnden - också besluta, och slutligen ska kommunfullmäktige i Kalix den 12 juni antingen anta eller förkasta nedläggningsförslaget. De alternativ till besparingar som föräldragrupper och andra lämnat in under remissrundan tycker Britt Rutström att inte går att genomföra. Det är exempelvis inte möjligt att flytta Risöskolan till Karlsborg, menar hon. Och som nämndordförande är Britt Johansson redan nu inställd på att kraftiga reaktioner från de som kämpar för skolornas överlevnad - att föräldrarna kommer uppleva de som om de inte blir lyssnade på: – Jag tror nog att de kommer uppleva det i dagsläget. Alla kämpar för sin skolas överlevnad. Men som politiker kanske man ser ett annat perspektiv än vad man som förälder ser när man är arg, ilsken och upprörd.