Namnbyte får bakläxa

Länsstyrelsen sätt att hedra kronprinsessan Victoria med att namnge en plats i Kebnekaisemassivet bryter mot ett flertal inhemska och internationella bestämmelser. Landshövding Per Ola Eriksson sätt att hedra kronprinsessan genom att kalla Kekkontoppen för Victoriatoppen eller Victoriaplatån får bakläxa av Lantmäteriet.

Men Länsstyrelsens sätt att hedra kronprinsessan faller inte i god jord på Lantmäteriets ortsnamnsfunktion, där Annette Tovensjö är chef:

– När det gäller att besluta vad platser ska heta så finns inte den beslutanderätten hos länsstyrelsen, den beslutande rätten ligger hos Lantmäteriverket.

Men det är inte bara inhemska direktiv som sätter stopp för ett namnbyte. Länsstyrelsen utspel bryter även mot två FN-resolutioner.

– Personen ska vara avliden och det ska finnas en stark anknytning till det område som personen ska ge namn åt, att ha landat med en helikopter på platsen kan jag inte se som tillräcklig, säger Anette Tovensjö.

– Av alla paragrafer som namnbytet strider mot så är nog detta med att byta ett redan befintligt namn det som är tydligast i kulturminneslagen. Jag har svårt att se att det här namnbytet kommer att godkännas, säger Anette Tovensjö

  Ulf Larsson, SR Norrbotten
ulf.larsson@sr.se