Militär upprustning i Barentsområdet

Det görs stora investeringar i både oljeindustrin och inom det militära försvaret i Barentsområdet och det ökar risken för maktkamp mellan länderna. Av den anledningen får försvaret i Norrbotten inte rustas ned. Det framhölls vid en konferens i Luleå på måndagen som ordnades av länsstyrelsen.

Forskare Niklas Granholm vid Försvarets forskningsinstitut säger att satsningen i norr har stor strategisk betydelse.
– Jag tror att den kan ha en påverkan på lite längre sikt. Vi kan till exempel se att den ryska investeringsviljan också kopplas till en militär uppbyggnad i regionen, säger han.

Barentsområdet får allt större strategisk betydelse. Det investeras många miljarder dollar i regionen, främst i oljeindustrin och ryssarna rustar upp sitt försvar på Kolahalvön. Det här kan leda till maktkamp mellan nationer i området och därför behövs det militära försvaret i Norrbotten. Det var deltagarna på mötet i Luleå överens om, både politiker och militärer.

– Det skulle kunna bli en konkurrens om resurser och kunna orsaka konflikter. Då är militär närvaro i området ett sätt för makthavarna att skaffa sig handlingsfrihet för att inte bli utsatt för exempelvis hot. Därför måste det försvar, som Norrbotten har idag bestå, också av strategiska skäl. Om F 21 läggs ned, I 19 bantas och jägarbataljonen försvinner blir det ett militärt vakuum och i strategiska sammanhang gillar man aldrig vacuum, säger överste Jan Mörtberg, chef för I 19-regementet i Boden.

Niklas Jälén, SR Norrbotten
E-post:niklas.jalen@sr.se