Verksamhetschef slutar

Verksamhetschefen på psykiatrin vid Sunderby sjuhus Rolf Adolfsson slutar med omedelbar verkan. Anledningen är att han och divisionschefen Stefan Bergström har olika syn på ledarskap.

Det som har bidragit till att han tvingas sluta är det stöd han gett till de ST läkare som sagt upp sig, bland annat på grund av missnöje med lönerna. Och det är inte förenligt med hans roll som verksamhetschef anser landstingsledningen.

Enligt divisionschefen Stefan Bergström har de båda kommit fram till att han ska sluta och att det bör ske idag. Tills vidare är Stefan Bergström verksamhetschef.