Striden om belysningen i Övertorneå fortsätter

Övertorneå kommun överklagar Energimarknadsinspektionens beslut att inte låta kommunen bygga ett nytt gatubelysningsnät, utan att koppla det till Ekfors kraft. Energimarknadsinspektionen beslutade för en dryg vecka sedan att Övertorneå inte får bygga ett eget gatubelysningsnät, utan att ansluta det till Ekfors kraft. Därmed grusades kommunens planer om att anlita Vattenfall, istället för Ekfors kraft.

Övertorneå kommun överklagar nu Energimarknadsinspektionens beslut. En majoritet i kommunstyrelsens arbetsutskott röstade för en överklagan. Kommunen kommer så fort som möjligt skicka in den till Energimarknadsinspektionen.

Kommunstyrelsens ordförande Sven Kostenius (öa) säger att beslutet var nödvändigt.

- Vi är skyldiga att överklaga, eftersom vi har entreprenörer som Vattenfall som jobbat med anbud. Naturligtvis skulle vi kunna bygga vägbelysning oberoende av det här beslutet, men vi vet av erfarenhet att Ekfors kraft inte låter oss göra det.

Vad har ni för förhoppningar nu?

- Vi hoppas ju att vi ska få ansluta till våra egna abonnemang. Annars har vi ju ingen belysning. Då blir det ännu en vinter utan gatlyse.