Brandrisken i sommarstugor ignoreras

Alldeles för många sommarstugeägare tror att braskaminer och vedpannor i fritidshus inte behöver genomgå någon brandskyddskontroll. Men efter att lagen skärptes för fyra år sen måste alla eldstäder anmälas till kommunen och därefter gås igenom så att de är säkra ur brandskyddssynpunkt.

Har inte husägaren anmält att en eldstad finns huset, då har husägaren i praktiken eldningsförbud, oavsett hur ofta eller sällan man eldar i huset.

Johan Stenberg bor även vintertid i sin sommarstuga i Luleå och han eldar rätt många vedklabbar på ett dygn i sin braskamin under den kalla årstiden. Han har ägt sin stuga i åtta år och under de här åren har ingen brandskyddskontroll gjorts. För Sveriges Radio Norrbottens besök i stugan känner han heller inte till att det är han som husägare som ska anmäla till kommunen att huset har en eldstad, för att sedan få en kontroll utförd av den sotarfirma som kommunen utsett.

Vi knackar på även hos Eva och Valborg Sundberg i samma sommarstugeområde, Hertsölandet, strax utanför Luleå.

- De pratade nånting om att de skulle gå ett par år mellan varje gång man sotar.

Men då vill ni att de skulle komma oftare?

- Ja, det är väl jag. Jag är väldigt rädd för att det ska ta eld, säger Valborg.

Den nya lag som kom 2004 innebär att alla eldstäder som används måste brandskyddskontrolleras vartannat, vart fjärde eller vart åttonde år.

Till exempel värmepannor som eldas med fast bränsle: ved, flis eller pellets ska kontrolleras vartannat år. Det gäller också lokaleldstäder som till exempel braskaminer och öppna spisar i fritidshus förutsatt att de används som regelrätt värmekälla. Annars räknas eldstaden som mysvärmare och behöver bara kontrolleras vart åttonde år.

Speciellt många fritidshusägare känner inte till kravet på brandskyddskontroller för att eldstaden inte ska ha eldningsförbud. Många anmäler heller inte när huset byter ägare och därför är kontrollböckerna hos sotarfirmorna som har kommunernas uppdrag att utföra kontrollerna ofta inaktuella.

Enligt Räddningverket senaste statistik utförs bara 7 av 10 vartannat-års-kontroller i landet som de ska. Och enligt samma statistik gällande Norrbotten utförs bara 8 av 10 vartannat-års-kontroller som de ska. 

Erik Sandkvist, en av de särskilt utbildade sotartekniker som finns runt om i landet för att utföra brandskyddskontrollerna, konstaterar att genomgångarna görs för husägarnas egen skull.

- Det är en billig livförsäkring, säger han.


Anna Torgnysdotter SR Norrbotten