Hotellkedjor vände Jukkasjärvi ryggen

Flera stora hotellkedjor har velat etablera sig i Jukkasjärvi utanför Kiruna, men på grund av att politikerna tar för lång tid på sig att godkänna detaljplaner, så har hotellen vänt sig till Finland i stället, säger chefen för turistanläggningen Icehotel i Jukkasjärvi Yngve Bergkvist.

Han tycker att politikerna inte prioriterar turistnäringen tillräckligt.

- Jag tycker att politikerna kunde vara mycket bättre. Jag tycker ofta att de säger att det är viktigt, men jag tycker inte att de visar det. Det är väldigt svårt och komplicerat att göra utbyggnader i Norrbotten. Nu har jag inte erfarenheter mer än här från Jukkasjärvi, men jag ser ständigt att vi måste göra nya planer och det kan ta flera år innan en plan går igenom. Det är inte det sättet, som vi kan bygga turistindustrin på, säger han.

Han tycker också att politikerna tar större hänsyn till naturen än turistnäringens behov.

Själv bygger han ständigt ut Icehotel- anläggningen. Men när andra hotell vill etablera sig här ryggar de tillbaka när de får reda på svårigheterna och vänder sig till Finland i stället.

- Jag har haft flera stora hotellkoncerner här som har frågat om det går att få loss mark och om det går att bygga. Men när jag berättar sanningen för dem om hur svårt det egentligen är, även om man skulle kunna köpa marken, så innan man får igenom att bygga kan det ta flera år. Då åker man direkt till Finland och bygger något annat där i stället, för där är det klart redan. Det är mycket enklare där, säger Yngve Bergkvist, VD för Icehotel.

Kommunalrådet Kenneth Stålnacke i Kiruna säger att det finns särkilda hänsyn att ta i området.

- Detta är statens mark ovan odlingsgränsen. Här råder särskilda bestämmelser, där vi har många riksintressen och intressekonflikterna är inte alltid så lätta att lösa. Men det enda sättet att göra det på är naturligtvis att vi sätter oss ned med berörda intressegrupper och söker hitta de gemensamma lösningarna. Vi har en väldigt tydlig sådan ambition från kommunledningen, säger han.

Uppgifterna om att stora hotellkoncerner vänder Jukkasjärvi ryggen är en nyhet för honom och han kan därför inte kommentera det.

Niklas Jälén SR Norrbotten

niklas.jalen@sr.se