Svartvinbärsdoft kan minska beteskador

Älgens betesskador på tall skulle kunna minska med besprutning av eterisk olja. Viltskyddet har tagits fram mot rådjur men har visat sig fungera även på älg.

Älgens betesskador på tall skulle kunna minska med besprutning av eterisk olja framställd ur bland annat svarta vinbär. Oljan har tagits fram med tanke på rådjur men praktiskt har det visat sig att det fungerar på älg också, berättar Johan Rosenqvist som arbetar med viltskador på företaget Interagro Skog.
- Nackdelen är att älgen är stor och man får spruta många år, han.

På godsen i Skåne är viltskyddet populärt eftersom de vill ha stora viltstammar för jakt och samtidigt bedriva skogsbruk. Men man måste spruta varje år eftersom det är årsskotten som viltet vill äta. Det blir mycket jobb men om alternativet är att sätta upp viltstängsel kan sprutandet ändå vara enklare. 

- Det lär inte gå att skydda tallarna från betande älgar i stor skala med den här metoden. Däremot skulle en skogsägare som har intresset kunna pröva. Men älgen är stor och man får hålla på många år, säger Johan Rosenqvist som jobbar på Interagro Skog med viltskydd.

Örjan Holmberg SR Västerbotten