Föreslår miniminivåer för varg och järv

Naturvårdsverket vill ha miniminivåer för varg och järv. Först när de nivåerna överskrids så ska länsstyrelser få ta regionala beslut om licensjakt och skyddsjakt. Det skriver Naturvårdsverket i sitt remissvar på rovdjursutredningens betänkande.

Utredningen föreslog bland annat att skötseln av de stora rovdjuren bör flyttas ner till regional nivå. Naturvårdsverket ser dock en risk för att lokala stämningar kan påverka beslut om att tillåta jakt.

När det gäller vargstammen så föreslog ensamutredaren Åke Pettersson att antalet djur inte bör överstiga 230, men enligt Naturvårdsverket så är en begränsning på den nivån inte förenligt med EU:s art- och habitatdirektiv.

I dag bedöms det finnas omkring 150 vargar i Sverige.