Fler kvinnor får jobb på LKAB

Ökningen av kvinnligt anställda sker också på de traditionellt manliga arbetsplatserna. Målet är att kunna rekrytera lika många män som kvinnor till gruvbolaget. Att anställa kvinnor i företaget är att säkra överlevnaden för bolaget när det råder brist på arbetskraft, menar Mats Pettersson personaldirektör vid LKAB.

- I en begränsad tillgång på arbetskraft är det klart att det är mycket bättre att vi får alla att kunna söka, det vill säga, både kvinnor och män, säger Mats Pettersson personaldirektör vid LKAB.

Fler unga kvinnor utbildar sig till yrken som passar i gruvbolaget. I både Kiruna och Gällivare finns sedan ett par år det så kallade LKAB gymnasiet, en gymnasielinje med inriktning på gruvbolagets verksamhet.

- Ett väldigt konkret exempel är den expansion vi har uppe i Kiruna just nu, där det nya pelletsverket invigdes nyligen. Där är en väldigt stor andel av dem som anställs kvinnor, säger han.
Kvinnorna i LKAB har blivit fler. Idag finns 466 kvinnor av drygt 4 000 anställda i koncernen. Det motsvarar 12-13 procent av alla anställda.

- Vi kommer säkert att kunna rekrytera in jämställt, det vill säga 60/40 män och kvinnor, från och med något eller några år. Och sedan är det en generationsväxling som får ta sin tid, menar han.

De flesta kvinnor finns inom administration och forskning. Och på alla chefsnivåer har det skett stora förändringar anser Mats Pettersson.

- För några år sedan kunde jag räkna upp alla kvinnliga chefer i LKAB direkt, om du hade frågat mig. Nu är det så många så det kan jag inte göra längre, säger han.

Kirsten Hallman Pettersson är personalplaneringschef i LKAB och kommer från arbetsplatser där antalet kvinnor har varit dominerande. Hon ska jobba med just jämtställdhetsfrågor i bolaget.

- Det är också annorlunda att tillhöra den underrepresenterade gruppen för det innebär att man blir synlig och det man gör som kvinna det märks, säger hon.

Hon ser skillnaderna i att jobba i ett företag som har många män.

- Det blir ett annorlunda sätt att jobba på som bär en viss manlig prägel, organisationen bär en manlig prägel, tycker hon.

Maritha Mossberg SR Norrbotten