Låg inbrottsrisk i Norrbotten

Risken att drabbas av inbrott är den nästa lägsta i landet om du bor här i Norrbotten. Det var ett av tusen hushåll fick inbrott under förra året, visar statistiken.

Sannoliktheten att drabbas för inbrott skiljer sig år en hel del beroende på var någonstans i landet man bor. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet och SCB som låsföretaget ASSA sammanställt.

Här i Norrbotten är risken 1,2 promille - vilket innebär att ett av tusen hushåll drabbades av innebrott under förra året och det är näst lägst risk i landet.

Som jämförelse drabbades hushållen i Skåne av sex gånger så många inbrott räknat per hushåll under 2007.