Nytt naturreservat i Piteå

Torrbergstjärn i Piteå kommun har blivit naturreservat, det har länsstyrelsen beslutat.

Torrbergstjärn är ett välkänt och omtyckt utflyktsmål som ligger 20 kilometer nordväst om centrala Piteå, cirka 5 kilometer norr om byn Lillpite. Området är lättillgängligt med stigar och friluftsanläggningar. Här finns Torrberget som når 202 meter över havet, och den natursköna Torrbergstjärnen som kantas av tallskog.

Vid tjärnen finns också många spår från äldre tiders människor. Bland annat finns ett 20-tal härdar kring sjön som visar var samerna haft sina kåtor. Reservatet nyttjas än idag som vinterbetesland av Semisjuar-Narg sameby. I tjärnen finns idag inplanterad ädelfisk. I övrigt bjuder naturen i området på en blandning av torra hällmarker med gammal tallskog och örtrika, frodiga granskogar med gott om lövträd. Många sällsynta arter har hittats i området.

SR Norrbotten