Norrbotten som framtida arbetsplats

Folktandvården har under flera år försökt locka tandläkar- och tandhygieniststudenter till länet med stipendium och garanterat sommarjobb, och kampen om att råda bot på bristen av tandläkare och tandhygienister fortsätter.

På torsdagen var det dags för den årliga sommaraktiviteten med verksamhetschefer och sommarjobbande studenter från hela länet.

Sedan sju år tillbaka erbjuder folktandvården i länet tandläkar- och tandhygieniststudenter stipendium på 15 000 kronor och garanterar också sommarjobb inom folktandvården i Norrbotten från första läsåret.

Det är ett sätt att få blivande tandläkare och tandhygienister att välja Norrbotten som framtida arbetsplats. Klas Tunbrå är tandvårdschef, och han menar att satsningen har gett resultat.

-Vi har följt upp alla studenter som har fått det här stipendiet och 30 procent av alla stannar kvar i Norrbotten när de har gått klart sin utbildning. Det har blivit fler tandläkare och tandhygienister i länet på grund av den här satsningen. Men stora pensionsavgångar är på gång och vi behöver fortfarande rekrytera fler tandläkare och tandhygienister, säger Klas Tunbrå som är tandvårdschef i Norrbotten.

Sofia Björnfot är 20 år och läser första året till tandläkare på Karolinska institutet i Stockholm, i sommar jobbar hon på folktandvården i Övertorneå och hon är positiv till den gemensamma sommaraktiviteten, och tror också att satsningen med att erbjuda stipendier och sommarjobb är ett bra sätt att får fler tandläkare och tandhygienister till länet.

- Det är jättekul att få träffa alla, det är ett bra sätt att få kontakt med de som rekryterar också. Man känner sig väldigt välkommen, jag tror att det fungerar, jag skulle kunna tänka mig att jobba i Norrbotten när jag är färdig tandläkare.

Pernilla Kommes, SR Norrbotten