Dålig arbetsmiljö i skogen

Det finns allvarliga brister på de arbetsplatser där utländska skogsarbetare finns just nu i länet. Det anser Skogs- och träfacket. En del av det tusental utländska skogsarbetare som just nu finns i Norrbotten och Västerbotten saknar arbetsledare på plats ute i skogen.

Nyligen kom en grupp thailändare som jobbar med skogsarbete, plantering och röjning till en skog utanför Boden. Cirka 1 000 utländska säsongsarbetare arbetar nu i Norrbottens och Västerbottens skogar. Mest östeuropèer. Men facket håller koll på vad som händer och har upptäckt att arbetsvillkoren är dåliga. Nu går också Arbetsmiljöverket in och synar skogsarbetarnas situation.

Förra året startade Skogs- och träfackets avdelning för Norrbotten och Västerbotten en kampanj som heter: Ordning och reda i skogen.

Det är Peter Lindström som är projektledare för kampanjen:

- Vi upptäckte att de anställningsvillkor som de utländska arbetarna hade var bristfälliga. De kunde ha avtalsenliga löner, men fick jobba betydligt längre för lönen. Även säkerhetsföreskrifter var de dåligt införstådda med och deras utrustning i skogen var dålig, därför började vi kolla läget.

Peter Lindström , säger att facket har en bra dialog med de stora skogsbolagen i dag. Dom har lyssnat och vidtagit åtgärder som gör att deras underentreprenörer ska följa lagar och avtal.

- De stora skogsbolagen har checklistor så att det inte ska vara brister i skogen, säger Peter Lindström. De försöker också kontrollera sina underentreprenörer så gott det går.

Men ändå upptäcker skogs- och träfacket att det finns utländska grupper som exempelvis saknar arbetsledare i skogen, och att de har för dålig utrustning, som att de saknar hjälm med mera.

- Det är allvarligt att vissa skogsarbetare inte har kontakt så att de kan kalla på hjälp, inte har telefoner eller en arbetsledare , säger Peter Lindström. Och rent generellt så är de utländska arbetarnas anställninghsavtal dåliga. Det finns för lite information på dem, för där ska det stå vilken lön, anställningstider stationeringsort man har osv. Det finns stora brister där, avslutar han.

Arbetsmiljöverket ska nu också gå in tillsammans i skogarna med Skogs- och träfacket och utöva tillsyn i tre veckor.

Inger Marklund, SR Norrbotten