Norrbotniabanan kan dras över Pitholmen

Mycket talar för att Norrbotniabanan dras över Pitholmen i Piteå. En alternativ dragning är längs E4.an väster om staden. Dessa två järnvägssträckningar presenterades på fredagen av Banverket.

Från länsgränsen vid Jävre och norrut är alternativen identiska fram till Pitesund och sedan fortsätter det så kallade P 1-alternativet parallellt med E 4an och får ett resecentrum vid Lomtjärn, tre kilometer från Piteå centrum. Det andra alternativet kallat P2 går över en bro till Pitholmen i närheten av Pite havsbad och får ett resecentrum vid Timmerleden i centrum.

Pitholmsalternativ är dyrast, 3.5 - 4 miljarder kronor, medan E4.a-alternativet kostar 3.3 - 3.8 miljarder kronor.

På Pitholmen bedrivs renskötsel av Östra Kikkejaur sameby och verksamheten skulle därmed störas av en ny järnväg, medan ett Natura-2000-område skulle beröras vid E4.alternativet.

Piteborna och en rad remissinstanser, bland andra Piteå kommun, industrier och organisationer har nu chans att tycka till om alternativen och före årsskiftet tar Banverket beslut om vilken sträckning, som gäller.

I september kommer regeringens infrastrukturproproposition och då återstår det att se om det finns något förslag om finansiering av Norrbotniabanan. Sträckan mellan Umeå och Luleå beräknas kosta 20 miljarder kronor och hittills har regeringen inte velat anslå några pengar till bygget. Däremot är berörda landsting och kommuner beredda att låna ut pengar till projektet.

                                    Niklas Jälén, SR Norrbotten