Överklagar tillstånd om vindkraftverk

Kammarkollegiet och Naturskyddsföreningen överklagar Vindkompaniet i Mörbylångas tillstånd att starta ett vindkraftverk i naturreservatet Kaitum fjällurskog i Gällivare kommun.

Kammarkollegiet yrkar att dispensen för att fälla träd inom naurreservatet Kaitum fjällurskog upphävs.