Bättre läkarintyg ger fler fällande domar

Det har blivit lättare att få till stånd fällande domar i misshandelsfall. Det efter att kraven har höjts på de särskilda läkarintyg som skrivs för att användas som bevis i en rättegång. Det anser norrbottniska åklagare. 

Tomas Ennefors, vice chefsåklagaren på Luleås åklagarkammare anser att de ökade kraven på sjukvårdens läkarintyg vid misshandelsfall gjort att fler dömts. Säkrare bevisning och fler fällande domar, den bilden bekräftas av flera andra åklagare som Sveriges Radio Norrbotten varit i kontakt med. Detta eftersom de intyg av misshandelsskador som skrivs idag har blivit mycket bättre.

- Tillförlitligheten i det som beslutas och de domar som avkunnas, är ju högre, säger Tomas Ennefors.

Ja, det har blivit lite lättare att få till stånd fällande domar i en del annars svårbedömda misshandelsbrott.

I misshandelsfall står ju ofta ord mot ord och då kan det vara avgörande för bevisningen om det är en särskilt utbildad rättsintygsläkare som gjort en värdering av på HUR en krossad käke eller ett slag i huvudet kan ha uppkommit, och framför allt: hur den här skadan INTE har uppkommit till exempel, något som en anteckning i en vanlig läkarjournal sällan ger svar på, förklarar Tomas Ennefors.

- Rättsintyget ger ju, i bästa fall, ett facit på vad som inträffat. Och då kan man kanske utesluta vissa alternativ, en version som den misstänkte lämnat.

Hela systemet med de särskilda rättsintygen gjorde om för två och ett halvt år sen - en stor och viktig poäng är också att det då blev lättare att få svåra misshandelsfall undersökta här på plats i länet. Tidigare hände det oftare att svårt sargat brottsoffer var tvungna att resa ända till Umeå för att få en rättsmedicinsk läkarundersöknig gjord, nu finns det två särskilda rättsintygsläkare på plats i Norrbotten.

Men fortfarande idag görs inte riktigt lika många kroppsundersökningar av brottsoffer som man kan önska, säger vice chefåklagaren Tomas Ennefors.

- Det är ju alltid bättre att rättsläkaren själv undersökt brottsoffret, än att man tar del av information i andra hand.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten