Nytt avtal om skogsskydd

Nu har sveaskog och skogsstyrelsen tecknat nytt avtal om skogsskydd vid markförsäljning. Syftet med avtalet är att ge formellt skydd åt skogsområden med höga naturvärden som säljs i Sveaskogs försäljningsprogram och som dom sedan tidigare avsatt frivilligt. Skyddet sker med naturvårdsavtal eller biotopskydd. Områdena skyddas formellt innan Sveaskog överlåter skogsmarken till en ny markägare.