Nej till uranbrytning

Bygdens folk i Övre Långträsk i Arvidsjaurs kommun säger nej till uranbrytning. Och när kommunens information uteblev tog bygdeföreningen själva på sig ansvaret att informera politikerna om konsekvenserna av att bryta uran.

- Vi har haft studiecirklar och satt oss in i den här frågan och upptäckt att det inte når ut någonting till politikerna, det stannar i pärmar i kommunhuset, säger Birgit Lindberg som är sekreterare i Övre Långträsk bygdeförening.

Bygdeföreningen genomförde i måndags en temadag där politikerna från Arvidsjaurs kommunfullmäktige samlades och fick information hur en eventuell uranbrytning påverkar området. Bergmästaren har gett undersökningstillstånd och det har också borrats efter uran i trakten under den gångna vintern.

En eventuell uranbrytning anses vara förödande för bygden och möjliga arbetstillfällen ter sig inte lockande, anser Birgit Lindberg.

- Vi tror inte att det blir särskilt många arbetstillfällen, det skulle röra sig om något tiotal under ett tiotal år. Och att det skulle förstöra bygden för all framtid det rör sig om flera tusen år som det skulle ligga kvar, säger hon.

I bygdeföreningen finns drygt 100 medlemmar som har engagerat sig i att inhämta kunskaper för att kunna informera politikerna vad en uranbrytning betyder. I de fyra byar som berörs finns idag 20 permanenta hushåll.

Nu väntar bygdeföreningens medlemmar på respons från politikerna.

- Händer det ingenting och det fortfarande är tyst så får vi hitta på någonting. Vi tycker det är viktigt att frågan hålls levande, att man inte bara är tyst och låter det hända utan att man måste visa att det finns några som inte tycker om det, konstaterar Birgit Lindberg.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten