Satsning på nystartkontor

Nutek vill öka stödet till nya företagare genom att satsa på så kallade nystartskontor. Via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket ska företagarna få anpassad vägledning och stöd för att kunna starta och driva bolag.

Nystartskontoren öppnar under 2008 och 2009. Nio platser erbjuds initialt att delta i projektet: Haparanda, Vilhelmina, Strömsund, Skärholmen, Botkyrka, Södertälje, Göteborg, Landskrona och Malmö.

– Nystartskontoren blir ett tydligt exempel på hur vi vänder på gamla föreställningar. I stället för att du ska springa runt till olika myndigheter kan du gå till ett ställe. I stället för att du ska behöva sitta i telefonkö till anonyma myndigheter kommer myndigheterna till dig. Nära, enkelt och tillgängligt, säger näringsminister Maud Olofsson i ett pressmeddelande från Nutek.

TT/SR Norrbotten