Kraftigt ökade markrörelser i Kiruna

LKAB fick som de ville i miljödomstolen när det gäller hur stora markrörelserna får vara i Kiruna stad. I domen ger miljödomstolen tillstånd till mycket större sättningar än vad som varit tidigare.

Domen säger att marken får röra sig max 15 cm på en 50 meters sträcka och på höjden max 10 cm. Annars måste LKAB lösa in marken och göra den till industrimark.

Miljödomstolen gick på LKAB: s linje men kräver också kontroll på hur mycket byggnader får luta. Länsstyrelsen hade ett krav på att ett golv i ett hus inte får luta mer än 1 meter på 150 meter och det kravet måste också LKAB följa. I dagsläget får markrörelserna i Kiruna vara max en centimeter.

Peter Niemi VD vid Tekniska verken i Kiruna tolkar Miljödomstolens dom som att det nu finns utrymme för förberedelse och tid till ombyggnationer och ändringar i infrastrukturen i och med en buffertzon, en så kallad gruvstadspark, mellan bebyggelse och gruvområde.

- Det jag hoppas och tror med den här domen, det är att gruvstadsparken är det som ska skapa den marginal som vi efterfrågar för den infrastruktur som jag är ansvarig för, säger han.

För Peter Niemi var domen väntad och han hoppas på en fortsatt dialog med gruvbolaget.

- Det viktiga nu är att dialogen stärks med LKAB och att vi framgent har en mycket bra dialog och diskuterar öppet de här frågorna, så att inte, ytterst, kommunmedborgarna drabbas. Den buffertzon som gruvstadsparken nu ska utgöra är det som ska göra att man klarar de utökade markdeformationerna, säger han.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten