Laxens betydelse i Torneälven diskuteras

Representanter från Fiskeriverket och representanter för den svenska och finska regeringen kommer på onsdag den 2/7 att besöka yrkesfiskare, sportfiskare och turistförtagare efter Torneälven. Anledningen är bland annat för att bilda sig en uppfattning av hur restrektioner i drivgarnsfisket i Östersjön påverkar uppvandring av lax i älven.

- Om man inför långvariga restrektioner skulle det betyda hundratals jobb i älvdalen, säger Leif Tavola, ordförande i Tornedalens sportfiskeklubb, som kommer att finnas med på mötet.

Dom regler som Leif Tavola pratar om är restrektioner mot fisket i Östersjön - framförallt i laxens uppväxtområden. I år har det skett en del inskränkningar i fisket, något som har betytt mycket för uppvandringen i år.

- Minskade drivgarn i Östersjön ger en omedelbar effekt, vi ser bara i år vilket fantastiskt sportfiske vi har haft. Det är rekord bra fiske, och det märks direkt på hur mycket folk som kommer till turistanläggningarna efter älven.

Men det är inte bara i turistföretagen som många nya jobb skulle skapas med ett långsiktigt bra sportfiske efter lax. Servicen i småbyarna efter älvarna skulle kunna räddas, nedläggningshotade butiker och bensinstationer skulle kunna få vara kvar, enligt Leif Tavola.

Ulf Larsson SR Norrbotten