Överklagar straffavgifter

Haparanda kommun har dömts av länsrätten att betala särskilda avgifter för att man dröjt med att verkställa fyra beslut om särskilt boende. Kommunen tycker att fördröjningen var rimlig och överklagar nu domarna.