Självmordsbenägen fick inte extra tillsyn

En patient på Sunderby sjukhus som sagt att denne vill ta sitt liv ordinerades ingen extra tillsyn. Tre dagar senare försökte personen begå självmord.

Vid en granskning av händelsen har socialstyrelsen hittat brister i kvalitet och patientsäkerhet.