Länsrätten gav landstinget bakläxa

Obs-platserna inom sjukvården i Haparanda blir tills vidare kvar. Länsrätten har nämligen upphävt landstingets beslut att dra in obs-platserna. Enligt länsrätten togs beslutet på formellt felaktiga grunder.

- Jag är något förvånad över domen, eftersom verkställighetsförbudet är prövat och där gick det ju så att säga vår väg, säger landstingsrådet Kent Ögren (s).

Det var de fem oppositionsråden i landstinget, som hade överklagat beslutet att dra in obs-platserna, då de ansåg att de fick förslaget om indragningen alldeles för nära inpå beslutet fullmäktige. Länsrätten håller med och upphäver beslutet med hänvisning till att det inte fattats i laga ordning. I domen står det att överrumplande beslut inte får förekomma och avvikelse från arbetsordningen framstår som oacceptabel.

Kent Ögren är medveten om att förslaget kom väldigt nära inpå fullmäktigemötet.

- När det gäller frågan om hur det blir med obs-platserna så står det stilla, men detta med vårdplatserna är av underordnad betydelse. Det viktiga är satsningen på den palliativa vården och det är rätt beklämmande att det får stå stilla i väntan på de rättsliga prövningarna, säger Kent Ögren.

Landstinget har nu möjlighet att överklaga Länsrättens dom till Kammarrätten.

                                      Niklas Jälén, SR Norrbotten