Haparanda blomstrar

Det är sedan tidigare känt att näringslivet i Haparanda blomstrat de senaste åren. Nu visar en ny undersökning från Statistiska centralbyrån att Haparanda var den kommun i Sverige som procentuellt sett anställde mest folk under 2006.

Antalet anställda i Haparanda ökade med 21 procent, vilket är mer än alla andra svenska kommuner.

Statistiska centralbyråns undersökning är den första som bygger på förra årets bokslut, från samtliga svenska företag.

SR Norrbotten