Dråpdömdes advokat prickad

En advokat i Luleå får en erinran av Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. Anledning är att han åtog sig att försvara den 23-årige man som senare dömdes för dråp på en 26-årig man i Morjärv

Genom att ta på sig ärendet har han handlat i strid med god advokatsed då han i tidigare rättegångar hade försvarat den numera dödade 26-åringen.