SSR kräver besked från regeringen

Svenska samernas riksförbund, SSR, kräver att få besked om hur Sverige tänkt leva upp till internationell rätt. I ett brev till statsministern skriver SSR att Sverige inte antagit vare sig ILO-konventionen, nordisk samekonvention eller den urfolksdeklaration som FN antog förra hösten.

Samtliga deklarationer och konventioner har kommit till för att skydda urfolks rättigheter.