Barns hälsa ur barnens perspektiv

Barns hälsa blir allt sämre, det visar många forskningsrapporter men få rapporter tar upp problemet ur barnens perspektiv. Det menar Catrine Kostenius som är forskare och lärare på Hälsovägledarprogrammet på Luleå tekniska universitet.

Avsaknaden på forskningsrapporter med barns perspektiv var också anledningen till att hon valde att göra en avhandling om barns hälsa med just barnens perspektiv. 128 barn i åldrarna 10-12 år ingick i studien.