Meteoritplundring kräver lagstiftning

”Det stora ekonomiska värdet på meteoriter gör att Sverige plundras på stora naturvärden. Länsstyrelsen borde agera i den här frågan” Det anser Jan- Olov Nyström som är intendent på Naturhistoriska Riksmuseet.

För att söka meteoriter krävs det vissa tillstånd. Dels från markägaren, men också för att få använda en metalldetektor. Vill man använda terrängfordon så krävs det tillstånd även för det. Ett femtiotal ansökningar har kommit till länsstyrelsen i år om att få tillstånd att söka med metalldetektor men Gunilla Edbom på länsstyrelsens kultur- och miljöenhet tror att mörkertalet är stort.

För att ta upp meteoriter och ta hem dom krävs det dock inga tillstånd. Det finns heller inga restriktioner om att man inte får ta ut dom ur landet.

- I Danmark har man lagstiftat så att staten har inlösningsrätt på meteoriter. Hittar man en meteorit så kan man inte göra vad som helst utan att kontakta staten. De har förtur, säger Jan- Olov Nyström som är intendent på Naturhistoriska Riksmuseet.

Meteoriter är värdefulla. På internet säljs meteoriter från Muonionalusta, alltså det område där man för ett par veckor sedan fann en 1,2 tons meteorit. Priset: 9200 kronor för 186 gram. Och eftersom den internationella marknaden är stor försvinner många av de fynd som görs i Sverige utomlands.

- Jag tycker att länsstyrelsen ska agera så att vi i alla fall får samma lagstiftning som i Danmark. Nu utarmas Sverige på ett naturvärde. För meteoriter representerar ett visst värde, säger Jan- Olov Nyström.

Ellika Nilsson SR Norrbotten