Innestängda i gruvan i sex timmar

Vid 16-tiden på torsdageftermiddag gick larmet om brand i LKAB.s gruva i Malmberget. En personbil hade börjat brinna på huvudsnedbanan ned mot 1250-meters nivån. Gruvan utrymdes men på grund av den kraftiga rökutvecklingen kunde åtta personer inte ta sig ut utan fick bege sig till en räddningskammare. Där fick de vänta i sex timmar tills röken hade ventilerats ut från gruvan.

Den kommunala räddningstjänsten tillsammans med LKAB. s egen brandkår deltog i räddningsarbetet.

- Det var kraftig rökutveckling och huvudnivå M 1000 och Virimalmen utrymdes. Efter ungefär en timme beslutades att utrymma hela gruvan. Det var åtta personer på nivå 1250, som inte kunde ta sig ut och de begav sig efterhand till en räddningskammare, säger Björn Koorem gruvchef vid LKAB. s gruva i Malmberget.

Vid tiotiden på kvällen var branden släckt och röken hade ventilerats ut. Då kunde räddningstjänsten ta sig fram till de åtta personerna som befann sig i en räddningskammare. Under hela tiden hade de åtta personerna kontakt med yttervärlden och mådde bra enligt Björn Koorem.

- De befanns sig vid gott humör och gott mod hela tiden, säger han.

Var de aldrig rädda?

- Nej, min uppfattning är att de har tagit det mycket bra, säger han.

Räddningskammaren som är ett hermetiskt tillslutet rum med lufttuber har enligt Björn Koorem aldrig behövts användas tidigare.

                                  Marita Mossberg SR Norrbotten