Fylleriet bland unga kvinnor ökar

Polisen i Norrbotten märker en tydlig trend att alkoholkonsumtionen och berusningsgraden hos unga kvinnor ökat på senare tid.

Allt fler unga kvinnor syns märkbart berusade på krogar och i samband med festivaler sommartid - och i berusat tillstånd utsätter sig kvinnorna för större risker.

- Vi ser en mycket tydlig trend att unga kvinnor som utsätts för våldsbrott i såna här sammanhang är påverkade. I de allra flesta fall är flickorna berusade, säger Per Karlsson, avdelningschef vid Polisen i Norrbotten.

- Jag vill rikta en uppmaning till alla föräldrar att vara uppmärksamma på sina ungdomars drickande i sommar. Gå gärna själv på festivalen eller hämta dina ungdomar när kvällen är över, det har en hämmande effekt på alkoholintaget, avslutar Per Karlsson.