Samerna diskrimineras och åsidosätts

Samer möts fortfarande ofta av fördomar, enligt en ny rapport från Diskrimineringsombudsmannen (DO). Men få samer anmäler att de blivit diskriminerade eller mötts av nedvärderande åsikter.

Modersmålsundervisning i korridorer efter skoltidens slut. Bemötande från myndighetshåll som fortfarande präglas av assimileringstankar och negativa föreställningar om samer. Samers kultur används i kommuners marknadsföring samtidigt som deras rättigheter åsidosätts. Detta är bara några av de exempel på samers upplevelser av diskriminering och trakasserier som framkommer i DO:s rapport.

-Vad vi kan konstatera är att samerna inte kommer åt sina rättigheter som urfolk och nationell minoritet, säger DO Katri Linna, till Sveriges Radio Ekot.

DO har kartlagt hur samer bemöts i det svenska samhället, och koncentrerat sig på tre nordliga kommuner. I norr är de negativa attityderna till samer tydligast, där är konflikterna mellan samer och resten av samhället som störst.

Katri Linna hoppas att fler samer ska anmäla diskriminering och uppmanar också regeringen att agera.

-Någon gång måste regeringen ta tag i frågan och bestämma sig för att det faktiskt kanske måste kosta pengar att lösa frågan om samers rättigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT/SR Norrbotten 

Några viktiga förslag i DO:s rapport:

  • På grund av den historiska assimilerings- och utbildningspolitiken hotas de samiska språken. Kraftfulla åtgärder behövs för att stärka språkens ställning. Regeringen måste vidta åtgärder för att främja utbildning av samiska lärare och framtagning av samiska läromedel.
  • Det finns en ömsesidig misstro mellan samerna och myndigheter på lokal och nationell nivå som bottnar i historiska oförrätter. Kommunerna inom förvaltningsområdet bör därför, tillsammans med samerna, utforma åtgärder som säkerställer samernas lagliga rättigheter
  • Minoritetslagstiftningen måste kompletteras med effektiva sanktioner och ett oberoende tillsynsorgan måste inrättas som får möjlighet att bevaka och säkerställa att samerna får del av sina rättigheter som urfolk och nationell minoritet.

Källa: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO)

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.