LKAB begär tillstånd för ny gruva

Nu under juli lämnar LKAB:s dotterbolag Minelco in en ansökan till Miljödomstolen om miljöprövning av en ny gruva i Svappavaara. Det handlar om två miljoner ton järnmalm per år och provbrytning av 50 000 ton under våren visar att fyndigheten är av hög kvalitet och brytvärd.

Minelcos VD Per-Erik Lindvall:

- Det första steget att borra och spränga har gått mycket bra. Vi har producerat de 50 000 tonen och de ligger nu på lager i Svappavaara. En del av tonnage har vi redan hunnit testa i lab och pilotskala, men huvuddelen av det kommer att köras i augusti genom anrikningsverket i Svappavaara. Malmen ser ut som vi förväntat oss och så här långt ser det riktigt bra ut, säger han.

Fyndigheten ligger i Gruvberget, en bit från den vattenfyllda gruvan i Svappavaara. Att den inte brutits tidigare beror på att den är ganska liten. Men nu är malmpriserna höga och efterfrågan stor och om Miljödomstolen ger tillstånd kan gruvbrytningen starta nästa år. Det handlar om två miljoner ton malm per år och gruvan beräknas ha en livslängd på mellan fem och sju år.

Men brytningstakten kan variera beroende på konjunkturen.

- Vi vill gärna bygga en sådan verksamhet kring Gruvberget att om ifall efterfrågan skulle minska eller i värsta fall minska helt, så skulle verksamheten också följa med. Så om det inte längre skulle finnas efterfrågan för produkterna blir det heller ingen produktion. Men som utsikterna ser ut idag finns det inget, som pekar på att vi inte kommer att köra full gas de närmaste åren, säger Per-Erik Lindvall, som tror på en produktionsstart nästa år.

En ny gruva skulle ge upp till 50-talet jobb, mest för entreprenörer.

Niklas Jälén, SR Norrbotten