Bakläxa för revisor

Revisorsnämnden upphäver godkännandet för en revisor i Kalix, som bland annat har underlåtit att anmärka på att skatter och avgifter inte betalats in i rätt tid för ett bolag.

Enligt nämnden har det varit mycket allvarliga brister i revisorns revisionsarbete och dokumentation.

SR Norrbotten