Avslår ansökan om hjälp

Försäkringskassan anser inte att en 22-åring i Kiruna med Downs syndrom är i behov av hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar i veckan.

Försäkringskassan avslog ansökan om mer hjälp. Ärendet överklagades till länsrätten och som gick på vårdtagarens linje och tilldömde 22-åringen mer hjälp. Men nu har det beslutet överklagats av försäkringskassan.