Produktionsstopp efter explosion

Explosionen på Randi kraftstation i lördags innebär ett produktionsstopp på fler veckor för Vattenfall och svårigheter för de boende i området. Ingen personal kom till skada, men haveriet hade kunnat få en tragisk utgång, menar Anders Björnström underhållschef på Vattenfall.

- Som tur var det ingen på stationen, då hade det kunnat ske en rejäl olycka, säger Anders Björnström, underhållschef på Vattenfall.

Trasiga fönster, utblåsta dörrar och förstörda maskiner. Anders Björnström beskriver olyckan på Randi kraftstation som en förödelse. Maskinsalen inne i byggnaden är sönderslagen. Explosionen orsakades troligen av oljedimma som antänt. Det säger Krister Ljunggren, anläggningschef på Vattenfall som under måndagen inspekterat förstörelsen på kraftstationen.

Explosionen skedde i lördags morse när personalen skulle starta kraftstationen. Den här morgonen var kraftstationen tom. Vattenfall sköter driften av kraftstationen från driftscentralen i Vuollerim, men har också personal som flera gånger i veckan åker ut till kraftstationen för att sköta underhållet.  Haveriet hade kunnat få en tragisk utgång, menar Anders Björnström underhållschef på Vattenfall.

Produktionen väntas stå stilla i tre till fem veckor. För Vattenfall hade inte driftstoppet kunnat komma mer olägligt. Vattennivån i Lilla Lule älv är hög, och allt mer vatten rinner till från fjällen. På grund av haveriet spiller Vattenfall nu ut vatten i en torrlagd älvfåra mellan Purkijaur och Randijaur. Boende i närheten varnas för att vattenytan kommer att stiga. 

- Det kommer att vara problem för de som har stugor i anslutning, framförallt i Purkijaur.

- Framförallt är det produktionsförluster. När det är så höga vattennivåer hade det varit viktig att stationen går. Vi får se hur stort produktionsbortfallet blir, säger Anders Björnström underhållsansvarig på vattenfall-

Elin-Anna Labba SR Norrbotten