Tidbegränsat tillstånd för krematorium

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbotten har gett tillstånd till fortsatt verksamhet vid krematoriet i Kiruna, men inte längre än till den 31 december 2009.

Miljöprövningsdelegationen menar att verksamheten inte kan tillåtas fortsätta på sikt eftersom att reningsmetoden inte uppfyller kravet på bästa möjliga teknik. Dessutom ligger krematoriet nära bostäder, skola och sjukhus och lokaliseringen anses som olämplig med tanke utsläpp av bland annat kvicksilver.

Men Kiruna kyrkliga samfällighet som inte vill att tillståndet ska vara tidsbegränsat överklagar nu ärendet till Miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.